הקיבוץניר יצחק בתקשורתאיש השנה בצה"ל


איש השנה בצה"ל

 19.9.2014 - מתוך מקומון העיר נתיבות - עליתון

 

חזרה לראש הדף