הקיבוץעל האיזורחינוך


חינוך באיזור

ניצני אשכול - בית ספר יסודי אזורי (לקיבוצים)

לאתר ניצני אשכול


נופי הבשור - בית ספר תיכון אזורי (לקיבוצים ולמושבים)

שנת תש"ע מתחילה את מניין שנותיו של "נופי הבשור", בית-החינוך של כל יישובי המועצה האזורית "אשכול".
בשנת תשע"א מונה בית-החינוך 820 תלמידים, המתחנכים ב- 34 כיתות אם, וכ- 140 חברי צוות.
בנוסף לתלמידי המועצה האזורית "אשכול", פתוח בית-הספר לכל התלמידים המעוניינים מהמועצה האזורית "רמת נגב",
וכיתות החינוך המיוחד פתוחות לתלמידים מושמים מכל הנגב.

לאתר נופי הבשור

סרטונים על בתי הספר:

rxPk9nHD64Y k6FSpJqWzI4

חזרה לראש הדף