לזכרםחברים זהר בן בינה ז"ל


18.9.1945 - 21.2.1979
zohar ben-bina

זהר נולד בתל אביב כבן יחיד להורים מבוגרים למדי.
ילדותו עברה בחיקה של משפחה תרבותית ומשכילה, שערכי ארץ ישראל העובדת מקובלים בה.
משחר נעוריו נתגלה כילד חכם, בעל ידיעות ודעות מעבר למקובל אצל בני גילו.
ידענותו המופלאה וחיבתו המופלגת לספרים וקניית דעת אפיינו אותו לאורך כל חייו ואנו, שהכרנו אותו בבגרותו,
הקיבוץ עמדנו נדהמים מאוצר ידיעותיו בתחומים שונים.
בילדותו עברה המשפחה לרמת גן שם למד בבית הספר היסודי. את לימודיו התיכוניים השלים ב'שלווה'.
בגיל 16 הצטרף לקן 'השומר הצעיר' ברמת גן, אחרי שהיה זמן מה חבר בתנועת 'נוער לנוער'.
חבריו בתנועה זוכרים את בגרותו, את נחישות החלטתו, את דביקותו במשימותיו ומעל לכל את עמידתו
הבהירה והמפורשת על דעותיו המגובשות. ביחד עם חבריו שנתלכדו בגרעין 'הבשור' יצר קשרים עם
קיבוץ היעד - ניר יצחק. והחל מ-1963/4 ביקר כאן רבות. במחנות עבודה, מפגשים וכד'. עד אשר הגיע
אלינו עם חבריו ב-1966. היה זה אחרי שרות צבאי בנח"ל שכלל שנת הדרכה בקן חדרה.
בעת ההיא נוצר הקשר עם רחל שהביא לידי בניית בית משפחתי בקיבוצנו מ-1967.


פעילותו בניר יצחק במשך שנות חברותו הייתה רצף של עשייה מגוונת. פעל בועדות שונות וריכז
אחדות: תרבות, חגים, עבודה, כ"א ועוד. בהירות הניסוח, כושר העבודה והדבקות במטרה בהם בורך,
עשו את פעילותו למסלול מטאורי של הצלחה. לא תמיד מובן ולא תמיד מקובל הלך הוא בנתיב אשר נראה לו,
ביושר פנימי, נאה דורש ונאה מקיים. גולת הכותרת של עשייתו היא, ללא ספק, פעילותו בענף השלחין.
ערנותו וצימאונו לדעת, מצאו שטח פעולה אדיר כשכושר העבודה והמשימתיות שלו היו לו לעזר רב.
השלחין גדל, פרץ והתפתח ועימו זהר הצעיר חבר בענף, רכז ההשקיה.
בשנים האחרונות עם חילופי המשמרות בענף הוטל עול הריכוז על כתפיו ואז היה זהר מוביל במהלך
העצום של פיתוח והגדלה במקביל להעמקה ושיפור.


כאשר הלך ללמוד תלינו בו תקוות גדולות וצפינו למיצוי יכולתו הברוכה. גם כאשר חלה וטופל בטיפולים קשים,
קיווינו ביחד עמו ועם משפחתו האהובה עליו כל כך, כי עוד נזכה להנות ממעשיו וכי עוד יזכה להנות מיפי החיים.

ולא זכה ולא זכינו...
זהר נפל קורבן למחלה אכזרית. מותו הותיר אותנו, את חבריו בקיבוץ המומים ודואבים, אבלים וזועקים.

יהי זכרו ברוך


נכתב ע"י חמי (עלון יום השלושים)

חזרה לראש הדף