לזכרםחברים מיכה הרץ ז"ל


23.5.1933 - 27.4.2010
micha hertz

מיכה נולד ב-25.5.1933 בברלין, בן לאב רופא ולאם מורה.
אח בכור למרגלית ולרונית. עלה עם משפחתו ארצה בגיל שנה לחיפה.

הגיע לניר יצחק עם גרעין גבולות של ה'שומר הצעיר' בתחילת שנות ה-50.
למד כלכלה חקלאית באוניברסיטת ג'ורג'יה בארה"ב.

התחתן עם תמימה ב-10.12.1959
אב לאורן (1961) ולאריה (1973)
סב לשלושה נכדים.

מילא תפקידים רבים ומגוונים בניר יצחק, באזור, בתנועה, בארץ ומחוצה לה.

ביניהם ריכוז ועדות שונות, ריכוז משק, גזבר הקיבוץ, ניהול אגף החלב בתנובה, ניהול מפעלי הקיבוץ
ובהמשך כיהן כדירקטור במפעלים אלו, נציג המועצה לשיווק פרי הדר בהולנד, יו"ר איגוד התעשייה הקיבוצית,
יו"ר בקיבוץ גבים, יו"ר מפעל פולג, יו"ר הועד הפועל של מכון הייצוא ועוד...


אמרו עליו שותפיו לעבודה ומכריו כי היה מנהל עם פן חברתי מובהק, חבר,
אדם בעל חוש הומר ופטריוט אמיתי שהתחייב בכל מאודו לתחומים שתחת אחריותו.


לצד עבודתו הכלכלית המבורכת, ידע מיכה לפרגן, לכתוב ולשאת דברי טעם באירועים רבים.
להלן דוגמא לברכת ראש השנה שנשא מיכה בבית המוסדות:
שנהיה יותר הנהלה ופחות חשבונות
שנהיה יותר בית ופחות מוסדות
וש"לא עכשיו" ו"אין" יהיו רק זיכרון רחוק.
מה נברך ובמה יבורך זה ביתנו הקט?
שישרור שלום באזורנו והארץ תשקוט,
שתשרה עלינו הבריאות והמרפאה תחסר עבודה,
שירבו החלב והפטימים, יבולי השדה והמטע,
שירד הגשם בעיתו,
שתגענה הזמנות רבות לפולישק ולכימדע.
שתיהיה שנה טובה.

מיכה נפטר ב-27.4.2010
יהי זכרו ברוך.

חזרה לראש הדף