לול ניר יצחק

תחום התמחות הענף:
גידול עופות לפיטום
הענף מספק שירותים למשחטות

אני מאמין של הענף:
מקסום הרווח