רפת ניר יצחק

תאור כללי של מהות הענף: ייצור חלב איכותי. עם מכסה של 3-5 מיליון ליטר בשנה,
רפת ניר יצחק אחראית על כ-20%
מהכנסות הקיבוץ כולו.


חלוקת תפקידים בתוך הענף (מי אחראי על מה):

שמיל בלברמן: מנכ"ל הרפת.
שמוליק צור: אחראי גידול העגלות מינקות ועד בגרות.
מיגל אורבך: אחראי בריאות ופוריות העדר.
נוי זלצר: אחראי מכון חליבה
רני גולדין: אחראי הזנה וטיפול בכלים.
הרפת מספקת חלב למחלבה המקומית. ולא מספקת שרותים לחבר.

refet744

פרטי התקשרות משרד הרפת
טל: 08-9983342
פקס: 08-9989911
שמיל בלברמן: 052-4269374
refet@nir.org.il